Ta strona używa COOKIES!

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

Jakie są źródła CSBD?

Paula Hall w swoim modelu wyróżnia trzy grupy potencjalnego źródła uzależnienia od zachowań seksualnych - trauma, zaburzenia przywiązania i okazja.
Związek między traumą a uzależnieniami jest już dobrze udokumentowany (Brodsky, Stanley, 2008; Jokinen i wsp., 2010; Teicher, Samson, 2013). Patrick Carnes (1991) podawał, że spośród jego pacjentów uzależnionych od seksu 97% doświadczyło nadużyć emocjonalnych, 83% seksualnych, a 71% nadużyć fizycznych. W badaniach Pauli Hall 38% doświadczyło nadużyć emocjonalnych, 17% seksualnych, a 16% fizycznych. Jakkolwiek różne są te liczby, dane z nowszych badań potwierdzają korelację pomiędzy chociażby nadużyciami seksualnymi w dzieciństwie, a CSBD (Slavin i wsp 2020).
Uzależnienie może być wywołane poprzez jednorazowe traumatyczne doświadczenie lub staje się strategią radzenia sobie z nadużyciami, przemocą czy zaniedbaniami doświadczanymi w dzieciństwie. Badania pokazują znaczący wpływ traum wczesnodziecięcych na rozwój CSBD. Dodatkowymi czynnikami, które mediują związek między traumatycznymi doświadczeniami w młodości a CSBD, są: silna potrzeba szukania doświadczeń, tendencja do internalizowania symptomów oraz samokrytycyzm (Efrati i Gola 2019). Z kolei w wypadku osób po nadużyciach seksualnych im większa dysocjacja podczas seksu, a także im większa czujność i intruzywność myśli i obrazów seksualnych oraz im większe poczucie wstydu i winy tym większa korelacja z CSBD i innymi dysfunkcjami seksualnymi (Gewirtz-Meydan i Godbout 2023).
Coraz więcej wiadomo o wpływie doświadczeń traumatycznych na rozwój i funkcjonowanie człowieka. Wiadomo, że konsekwencją traumy jest m.in. nadwrażliwość ciała migdałowatego, oraz nadreaktywność układu nerwowego, który, niemal nieustannie czujny, uaktywnia reakcje hiperpobudzenia w systemie współczulnym lub hipopobudzenia w systemie przywspółczulnym (reakcji walki/ucieczki lub zamrożenia) (Van der Kolk, 2023). W wyniku powyższych reakcji okno tolerancji, w którym osoba może doświadczać optymalnego stanu pobudzenia, znacząco się zawęża. Oznacza to, że stan równowagi jest dla wspomnianych osób trudny do osiągnięcia, a także że bardzo łatwo zostają wybici z tego stanu poprzez bodźce nie tylko zagrażające, ale też obiektywnie bezpieczne lub neutralne. Zachowania seksualne, a także inne uzależnienia, stają się strategią regulowania stanów afektywnych, a także swoistym bezpiecznikiem, który zawsze jest pod ręką i dzięki któremu można odciąć się od tego co bolesne czy przerażające.